Điều Khoản Và Điều Kiện Của Chương Trình Quà Tặng Sinh Nhật

Điều khoản chúc mừng sinh nhật
Điều khoản chúc mừng sinh nhật

Điều kiện:

 1. Quà tặng phiếu thưởng miễn phí nhân dịp sinh nhật chỉ có giá trị khi bạn nhận được lời mời. Chương trình này không áp dụng cho tất cả các thành viên.
 2. Quà tặng sinh nhật phiếu thưởng miễn phí phải được nhận và sử dụng trước khi kết thúc ngày cuối cùng của tháng Sinh nhật của thành viên (“Thời Gian Khuyến Mãi”). Bất kỳ phiếu thưởng miễn phí nào không được nhận hoặc chưa sử dụng trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ bị hủy bỏ tại thời điểm kết thúc.
 3. Phiếu thưởng Thể Thao chỉ được sử dụng ở những tỷ lệ cược sau:
  • Tỷ lệ cược EURO: bằng hoặc trên 1.50.
  • Tỷ lệ cược HK: bằng hoặc trên 0.50.
  • Tỷ lệ cược Malay: Cược Âm, Bằng hoặc trên 0.50.
   • Phiếu thưởng sẽ không được hoàn trả ở cược Âm
  • Tỷ lệ cược Indo: bằng hoặc tên 1.00
   • Không áp dụng ở các cược âm
 4. Không áp dụng ở các cược âm
  SBOTOP có quyền hủy tư cách người chơi tham gia khuyến mãi này ở bất kỳ thời điểm nào và có quyền điều chỉnh hoặc sửa đổi hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này mà không cung cấp bất kỳ giải thích nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *